Diagnostiek

Soms is er psychodiagnostisch onderzoek nodig om beter in kaart te brengen waar de problemen vandaan komen. Binnen onze praktijk kan dit; hieraan zijn vaak wel kosten verbonden die niet door de gemeente of zorgverzekeraar worden vergoed.

  • Intelligentie-onderzoek: de kosten hiervoor zijn €605,- (inclusief verslaglegging, advies en nabespreking).
  • Onderzoek naar sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Screeningsonderzoek (schoolobservatie en/of thuisobservatie maakt hier deel van uit)