Groepsaanbod

Kinderen en jongeren kunnen bij Ajeto kinderpsychologen deelnemen aan verschillende groepen. Soms heeft behandeling in een groep meer effect en kan het prettig zijn om met andere kinderen te praten die hetzelfde meemaken.

zonnetje+plezieropschoolPlezier op school is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers. De cursus is bedoeld voor kinderen die op de basisschool gepest worden, of andere problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten, zoals angstig of onhandig in contact, weinig vrienden of onvoldoende weerbaarheid. Plezier op School helpt deze kinderen bij het maken van een goede start op de brugklas. Plezier op School behoort tot een van de in 2014 voorlopig goedgekeurde anti-pest interventies en is opgenomen in de databank ‘Effectieve Jeugdinterventies’ van het NJI.

Duur van het programma: 2 dagen in de zomervakantie + terugkombijeenkomst
Data:
Kosten: €425,- per kind zonder verwijzing
Verwijzing: wanneer u uw kind zonder verwijzer rechtstreeks aanmeldt, dan dient u de training zelf te betalen. Wanneer u via de huisarts, het sociale wijkteam of een andere erkend verwijzer, een verwijsbrief op naam van het kind heeft, worden de kosten vergoed door de gemeente waarmee wij een contract hebben.
Locatie: Spoetnik 20
Aanmelden: middels dit aanmeldformulier.

Voor meer informatie over Plezier op school kunt u deze link volgen.

Logo_gelukskofferGelukskoffer is een programma voor kinderen vanaf groep 5 t/m groep 8. Kinderen worden gestimuleerd zichzelf en de ander te leren kennen en vertrouwen: dit is de basis voor sociale veiligheid in een klas. Kinderen leren in de bijeenkomsten over geluk, de kracht van gedachten, zelfvertrouwen en actief burgerschap. Wanneer het goed gaat met het kind zelf, zijn ze ook beter in staat goed te zijn voor een ander. Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd. De gelukskoffer kan ook individueel worden aangeboden.

Duur van het programma: 7 bijeenkomsten van 1,5 uur.
Data: in overleg
Kosten:  bij groepsdeelname €219,- , exclusief BTW
(bij individuele deelname duren de bijeenkomsten 1 uur en zijn de kosten per uur €70,-, exclusief BTW)
Locatie: in overleg
Aanmelden: middels dit aanmeldformulier.

Voor meer informatie over de Gelukskoffer kunt u deze link volgen.

Terugblik webinar "Houd me Vast - Laat me Los" | EFT Houd me vast laat me los training.