Groepsaanbod

Kinderen en jongeren kunnen bij Ajeto kinderpsychologen deelnemen aan verschillende groepen. Soms heeft behandeling in een groep meer effect en kan het prettig zijn om met andere kinderen te praten die hetzelfde meemaken.

Wij zetten groepsgerichte hulp bij voorkeur in binnen een school of klas omdat school vaak een belangrijke en veilige plek is voor kinderen. Tevens vinden wij het van belang de leerkracht actief te betrekken wanneer een kind dingen lastig vindt of te maken krijgt met moeilijke situaties.

KIES (Kinderen in Echtscheiding Situatie) is een preventief praat-en spelprogramma.
Het is ontwikkeld vanuit de behoefte van kinderen van gescheiden ouders. In dit programma leren kinderen zichzelf serieus te nemen, hun emoties te uiten, duidelijk te zijn ten opzichte van hun ouders en anderen over wat ze vinden of wat ze willen. KIES leert het kind ook te kiezen voor zichzelf in een verwarrende tijd die de scheiding van hun ouders is. Een kind zegt zijn ouders bijv. dat hij/zij er niet bij wil zijn als zijn ouders ruzie maken. Dit is misschien niet makkelijk voor die ouders om te horen maar wel heel belangrijk voor het kind. Het kind houdt immers van zijn vader en van zijn moeder en wil niet bij die ruzies betrokken worden. KIES is een effectief bevonden jeugdinterventie en staat als zodanig vermeld bij de databank van het Nederland Jeugdinstituut (NJI) en bij Loket Gezond Leven van het RIVM.

Duur van het programma: 8 bijeenkomsten van 1 uur voor de kinderen en 2 bijeenkomsten voor de ouders.
Datum: start in overleg
Leeftijd: 7-12 jaar
Kosten: €475,- per kind, inclusief BTW.
Locatie: in overleg
Aanmelden: middels dit aanmeldformulier.

Ajeto kinderpsychologen benadert scholen actief om deze groep te kunnen bieden. Daarnaast kunnen geïnteresseerde scholen contact met ons opnemen voor informatie en mogelijkheden.

Voor meer informatie over KIES kunt u deze link volgen.

zonnetje+plezieropschoolPlezier op school is een tweedaagse zomercursus voor aanstaande brugklassers. De cursus is bedoeld voor kinderen die op de basisschool gepest worden, of andere problemen hebben in de omgang met leeftijdgenoten, zoals angstig of onhandig in contact, weinig vrienden of onvoldoende weerbaarheid. Plezier op School helpt deze kinderen bij het maken van een goede start op de brugklas. Plezier op School behoort tot een van de in 2014 voorlopig goedgekeurde anti-pest interventies en is opgenomen in de databank ‘Effectieve Jeugdinterventies’ van het NJI.

Duur van het programma: 2 dagen in de zomervakantie + terugkombijeenkomst
Data: augustus 2021
Kosten: €425,- per kind zonder verwijzing
Verwijzing: wanneer u uw kind zonder verwijzer rechtstreeks aanmeldt, dan dient u de training zelf te betalen. Wanneer u via de huisarts, het sociale wijkteam of een andere erkend verwijzer, een verwijsbrief op naam van het kind heeft, worden de kosten vergoed door de gemeente waarmee wij een contract hebben.
Locatie: praktijk Darthuizerberg 1
Aanmelden: middels dit aanmeldformulier.

Voor meer informatie over Plezier op school kunt u deze link volgen.

Logo_gelukskofferGelukskoffer is een programma voor kinderen vanaf groep 5 t/m groep 8. Kinderen worden gestimuleerd zichzelf en de ander te leren kennen en vertrouwen: dit is de basis voor sociale veiligheid in een klas. Kinderen leren in de bijeenkomsten over geluk, de kracht van gedachten, zelfvertrouwen en actief burgerschap. Wanneer het goed gaat met het kind zelf, zijn ze ook beter in staat goed te zijn voor een ander. Deze methode is wetenschappelijk onderbouwd. De gelukskoffer kan ook individueel worden aangeboden.

Duur van het programma: 7 bijeenkomsten van 1,5 uur.
Data: in overleg
Kosten:  bij groepsdeelname €219,- , exclusief BTW
(bij individuele deelname duren de bijeenkomsten 1 uur en zijn de kosten per uur €70,-, exclusief BTW)
Locatie: in overleg
Aanmelden: middels dit aanmeldformulier.

Voor meer informatie over de Gelukskoffer kunt u deze link volgen.

Faalangsttraining is bedoeld voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar, die last hebben van faalangst en het moeilijk vinden hiermee om te gaan. In een groepje van acht tot tien kinderen wordt op een speelse wijze geoefend met het herkennen van angstsignalen, het toepassen van de vier G’s (Gebeurtenis, Gedachte, Gevoel en Gedrag) uit de cognitieve gedragstherapie, het herkennen van gevoelens en het leren ontspannen. Kinderen leren dat ze invloed hebben op hun gedachten en gedrag in een voor hen spannende of stressvolle situatie. Het cognitief gedragstherapeutisch programma ‘Je bibbers de baas’ is door de Erkenningscommissie Interventies erkend als theoretisch goed onderbouwd.

Duur van het programma: 10 groepsbijeenkomsten van 1,5 uur en 2 ouder- en 2 leerkrachtbijeenkomsten.
Data: in overleg
Kosten: €475,- per kind + €50,- voor een kennismakingsgesprek, exclusief BTW
Locatie: volgt

Scholen en verwijzers kunnen altijd contact met Ajeto kinderpsychologen opnemen wanneer zij op zoek zijn naar specifiek aanbod voor kinderen. In overleg kunnen we mogelijk andere dan bovengenoemde groepen bieden.