Individueel aanbod

EMDR (enkelvoudig)
EMDR staat voor Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, en is een effectief bewezen behandelmethode om vervelende, traumatische ervaringen, waar kinderen in het dagelijks leven last van ondervinden, te verwerken. Een traumatische ervaring kan bijvoorbeeld een ongeluk of een nare pestervaring zijn.
Meer informatie is te vinden op www.emdr.nl.

Oplossingsgerichte therapie
Dit is een vorm van behandelen, die zich niet richt op de oorzaken van de problemen van het kind, maar op de oplossingen. Deze vorm van hulp is erop gericht de sterke kanten en hulpbronnen van het kind te benutten. We onderzoeken samen welke vaardigheden het al in huis heeft om zijn problemen aan te pakken. Door in bepaalde situaties anders te gaan handelen, gaat een kind ook vaak anders tegen het probleem aankijken. Het is een therapievorm die in principe kortdurend en resultaatgericht is.

Cognitieve gedragstherapie
Dit is een werkwijze die bij veel problemen effectief kan zijn. Hierbij kan  onder meer gedacht worden aan angst, depressie of boosheid. Kort gezegd is het doel van cognitieve gedragstherapie het opsporen en corrigeren van denkfouten en ‘niet helpende gedachten’ die van invloed zijn op emoties en gedrag. Door anders te denken, gaat het kind zich anders voelen en zich anders gedragen.
De inhoud van de therapie wordt aangepast aan de problemen die moeten worden aangepakt.

Ouderbegeleiding
Vaak hebben ouders vragen over de opvoeding van hun kind. Meestal komen zij er samen met hun partner of alleen prima uit. Ook de tijd kan het vraagstuk wel eens inhalen bijvoorbeeld wanneer het kind is doorgegroeid naar een volgende ontwikkelingsfase. Onze ouderbegeleiding is gericht op ouders die soms toch zoeken naar een professioneel klankbord voor hun opvoedingsvragen, psycho-educatie of die bijvoorbeeld  met vragen zitten als hoe om te gaan met angst, boosheid, gedragsproblemen of een ontwikkelingsstoornis van hun kind. Begeleiding wordt soms ook geboden in de vorm van mediatietherapie die erop gericht is het gedrag van het kind via de ouders te veranderen.

ABFT

EFT 

ACT

Gelukskoffer
Zie groepsaanbod.