KIES omgangsbegeleiding

De omgangsbegeleiding is ontwikkeld vanuit de gedachte dat meteen hulp bieden aan kinderen en ouders in het begin van een scheiding veel problemen kan voorkomen. Het doel is om afspraken rondom de omgangsregeling / ouderschapsplan meer kans van slagen te geven.

Bij KIES-omgangsbegeleiding kunnen kinderen samen met lotgenoten hun emoties/gedachten/zorgen delen, elkaar tips geven en handvatten krijgen hoe ze kunnen omgaan met alle veranderingen en de scheiding van hun ouders.

In de bijeenkomsten wordt gewerkt met spel, gesprek en creatieve werkvormen. Naast eigen beleving, wordt de omgangsregeling besproken en geleerd hoe te communiceren over wat voor hen moeilijk of onduidelijk is. Na de bijeenkomsten worden ouders geïnformeerd met tips en adviezen voor het kind en de omgangsregeling.

De advocaat, mediator of echtscheidingsbemiddelaar kan ons als KIES-coach inhuren.

Voor wie: kinderen van 3 tot 18 jaar van wie de ouders aan het scheiden zijn.
Duur: 4 bijeenkomsten van 1 uur voor de kinderen waarvan de ouders aan het scheiden zijn. Ouders worden vooraf geïnformeerd over het doel van KIES voor de kinderen en achteraf wordt met hen besproken of er bijzondere aandachtspunten zijn waar zij als ouders rekening mee kunnen houden. Ook wordt met hen bekeken of het ouderschapsplan, zoals ze dat in gedachten hadden, voldoende aansluit op de behoefte en mogelijkheden van de kinderen.
Kosten: €55,- per uur per kind, exclusief BTW en €150,- voor intake- en evaluatiegesprek met ouders (en mediator-advocaat), exclusief BTW. Eventuele reiskosten zijn niet inbegrepen.
Vergoeding: sommige zorgverzekeraars vergoeden de KIES-omgangsbegeleiding.

Bent u als ouders op zoek naar mediation of bemiddeling om in onderling overleg uw scheiding goed te regelen? Dan verwijzen wij u graag door naar de website van scheidingsbemiddelaar en familierechtadvocaat Mr. Anneke Bruin via deze link.

Voor meer informatie over KIES kunt u deze link volgen.