Vergoeding en tarieven

Tarieven en vergoeding 18-
De behandeling die Ajeto kinderpsychologen biedt valt onder de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd-GGZ ). Alle jeugd met een psychische aandoening valt hieronder. Sinds 1 januari 2015 is de vergoeding van deze hulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het verschilt echter per gemeente hoeveel tijd er vergoed wordt.

Ajeto kinderpsychologen heeft een contract met regio Foodvalley. Dit betekent dat behandeling (tot een door de gemeente bepaald maximum aantal minuten) vergoed wordt voor inwoners uit:

  • Barneveld
  • Ede
  • Wageningen
  • Nijkerk
  • Renswoude
  • Rhenen
  • Scherpenzeel
  • Veenendaal

NB: het contract met regio Eemland is beëindigd per 31-12-2023. Trajecten die na die datum starten worden niet meer vergoed door de gemeenten die onder deze regio vallen. Deze trajecten zullen particulier betaald moeten worden. 

Wilt u in aanmerking komen voor vergoede zorg dan hebben wij van u een juiste verwijzing nodig van de huisarts, een medisch specialist, de school of uw wijkteam. Met deze verwijzing kan Ajeto kinderpsychologen de rekening rechtstreeks declareren bij de gemeente.

Wanneer u van buiten bovengenoemde gemeenten hulp zoekt of wanneer er geen sprake is van een diagnose of stoornis, kunt u ook bij ons terecht. De kosten voor behandeling worden dan echter niet vergoed. Wel kunt u overleggen met uw zorgverzekeraar of er toch een mogelijkheid bestaat om een deel van de kosten vergoed te krijgen vanuit een aanvullende verzekering.

Het behandeltarief zonder vergoeding bedraagt dan €110,00 per sessie bij J. Jonkers en €95,00 per sessie bij M. Geerlings. Dit is inclusief voorbereidingstijd en administratie. De duur van een sessie is 45 minuten. Ook een inhoudelijk telefoongesprek of e-mailcontact worden volgens dit tarief naar rato gefactureerd.

Ajeto kinderpsychologen doet ook intelligentie-onderzoek en de kosten hiervoor zijn €650,- (inclusief verslaglegging, advies en nabespreking). Deze kosten worden niet door de gemeente vergoed.

De tarieven voor de groepen die Ajeto kinderpsychologen bieden variëren vanwege de verschillende duur en intensiteit. Informatie hierover vindt u onder het groepsaanbod.

Bij verhindering dienen afspraken 48 uren van te voren worden afgezegd. Bij latere afzegging geldt dat het volledige tarief bij de cliënt in rekening wordt gebracht. Dit bedrag kan niet bij de zorgverzekeraar of gemeente worden gedeclareerd.

Tarieven en vergoeding 18+
Ajeto heeft een contract met de ASR, DSW, StadHolland, inTwente en SZVK en dit betekent dat behandeling door deze verzekeraars vergoed wordt (afhankelijk van je polis en eigen risico). De praktijk dient de factuur rechtstreeks in bij de zorgverzekeraar.
Met andere zorgverzekeraars zijn geen contracten afgesloten en er moet dus rechtstreeks aan de praktijk betaald worden. De factuur kan vervolgens door de cliënt zelf worden ingediend bij zijn of haar zorgverzekeraar. Afhankelijk van de verzekeraar en aanvullende pakketten kan een (groot) deel worden vergoed. Als cliënt heb je hierin keuzevrijheid en mag je ook kiezen voor een niet-gecontracteerde praktijk.

Het tarief voor zelfbetalers dat wij binnen de praktijk hanteren is €110,00 per sessie van 60 minuten (Wij vallen onder ambulant kwaliteitsstatuur sectie II – gezondheidszorgpsycholoog).

Ajeto kinderpsychologen heeft een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut. Dit statuut is openbaar en via deze link in te zien.