Vergoeding en tarieven

Tarieven en vergoeding 18-
De behandeling die Ajeto kinderpsychologen biedt valt onder de Jeugd Geestelijke Gezondheidszorg (Jeugd-GGZ ). Alle jeugd met een psychische aandoening valt hieronder. Sinds 1 januari 2015 is de vergoeding van deze hulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar de verantwoordelijkheid van de gemeente. Het verschilt echter per gemeente hoeveel tijd er vergoed wordt.

Ajeto kinderpsychologen heeft een contract met regio Amersfoort en Foodvalley. Dit betekent dat behandeling (tot een door de gemeente bepaald maximum aantal minuten) vergoed wordt voor inwoners uit:

 • Amersfoort
 • Baarn
 • Barneveld
 • Bunschoten
 • Ede
 • Eemnes
 • Leusden
 • Nijkerk
 • Renswoude
 • Rhenen
 • Scherpenzeel
 • Soest
 • Veenendaal
 • Woudenberg

Wilt u in aanmerking komen voor vergoede zorg dan hebben wij van u een juiste verwijzing nodig van de huisarts, een medisch specialist, de school of uw wijkteam. Met deze verwijzing kan Ajeto kinderpsychologen de rekening rechtstreeks declareren bij de gemeente.

Wanneer u van buiten bovengenoemde gemeenten hulp zoekt of wanneer er geen sprake is van een diagnose of stoornis, kunt u ook bij ons terecht. De kosten voor behandeling worden dan echter niet vergoed. Wel kunt u overleggen met uw zorgverzekeraar of er toch een mogelijkheid bestaat om een deel van de kosten vergoed te krijgen vanuit een aanvullende verzekering.

Het behandeltarief zonder vergoeding bedraagt dan €90,00 per sessie. Dit is inclusief voorbereidingstijd en administratie. De duur van een sessie is 45 minuten. Ook een inhoudelijk telefoongesprek of e-mailcontact worden volgens dit tarief naar rato gefactureerd.

Ajeto kinderpsychologen doet ook intelligentie-onderzoek en de kosten hiervoor zijn €495,- (inclusief verslaglegging, advies en nabespreking). Deze kosten worden niet door de gemeente vergoed.

De tarieven voor de groepen die Ajeto kinderpsychologen bieden variëren vanwege de verschillende duur en intensiteit. Informatie hierover vindt u onder het groepsaanbod.

Bij verhindering dienen afspraken 48 uren van te voren worden afgezegd. Bij latere afzegging geldt dat het volledige tarief bij de cliënt in rekening wordt gebracht. Dit bedrag kan niet bij de zorgverzekeraar of gemeente worden gedeclareerd.

Tarieven en vergoeding 18+
Er zijn geen contracten afgesloten met verzekeraars. Wanneer de zorg onder een aanvullend pakket wel vergoed kan worden hanteert onze praktijk 100% van de door de NZa vastgestelde maximumtarieven voor de GB-GGZ.

Het OZP-tarief (onverzekerde zorg die niet uit het basispakket wordt gefinancierd) is door de NZa voor 2017 vastgesteld op €98,00 per sessie. Aangezien Ajeto Kinderpsychologen niet werkt met contracten met zorgverzekeraars, gaat dit tarief voor ons niet op.

Het tarief voor zelfbetalers is, zoals hierboven reeds vermeld, €90,00 per sessie.

Ajeto kinderpsychologen heeft een goedgekeurd GGZ Kwaliteitsstatuut. Dit statuut is openbaar en via deze link in te zien.